Új stratégiát fogadott el az MCDSz Kongresszusa

MCDSZ kongresszA Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete 2014. május 30-án tartotta rendes Kongresszusát. A testület öt napirendi pontot tárgyalt meg. Elsőként Járási Tamás a szakszervezet 2013. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót ismertette. Ebből kiderült, hogy a szakszervezet a múlt évben eredményesen gazdálkodott. A Kongresszus a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Második napirendi keretében a Kongresszus megtárgyalta az MCDSz 2014-2019 időszakának stratégiáját Szakszervezet 4.0 címmel. A stratégia elfogadásával az MCDSz az eddiginél még tudatosabban végzi tevékenységét. A szakszervezet szolidaritáson, szakértelmen és függetlenségen alapuló érdekvédelem megvalósítását tűzte ki célul. Az MCDSz aktív tagjai és tisztségviselői nem a „Mit ad a szakszervezet”, hanem „Mit tudunk közösen elérni” kérdésre adják meg közösen a választ. Az elfogadott stratégia értelmében minden olyan munkáltatónál, amelynél az MCDSz-nek tagjai vannak, rendezett munkaügyi kapcsolatokra törekszünk. Kollektív Szerződéseket és bérmegállapodásokat kívánunk kötni. A szervezet erőforrásait kizárólag a tagok érdekvédelmét és közösségét szolgáló célokra fordítjuk.

A harmadik napirendi pontként az MCDSz 2014. évi költségvetését tárgyalta meg a testület. A gazdálkodás egyensúlyának megteremtése érdekében számos kiadás ésszerű csökkentése mellett a bevételek növelését célul tűző költségvetést a Kongresszus elfogadta.

A negyedik napirendi pont keretében az Elnökség Alapszabály módosításhoz nyújtott be javaslatot, ami a gazdálkodás további hatékonyságának növelését célozta. A nagy többséggel elfogadott javaslat alapján a befolyt tagdíjak alapszervezeteket korábban megillető tíz százalékos részét a jövőben nem elkülönítve tartja nyilván a szakszervezet. Az alapszabály módosítás a sztrájkalapot nem érinti.

Ötödik napirendi pontként a tagszervezés új koncepcióját és új tagtoborzási módszerek alkalmazását tárgyalta meg és fogadta el a Kongresszus.

Befejezésül Járási Tamás köszönetét fejezte ki a Kongresszuson résztvevő küldötteknek az érdemi részvételért, valamint az előkészítők és közreműködők, kiemelten Weigel Lászlóné levezető elnöknek munkájáért.